پشتیبانی

۲۱اسفند ۱۳۹۷

جهت دانلود فایل ۳۵۱۷ بر روی لینک زیر کلیک کنید: جهت دانلود فایل ۳۵۱۷ کلیک کنید در صورت خواستن رمز، عدد صفر را وارد کنید. اگر پس از دانلود و نصب برنامه، اجرا نشد، نسبت به ۳۲ یا ۶۴ بیت بودن ویندوز خود، یکی از فایل های ذیل را دانلود و نصب کنید: جهت دانلود […]