نمایش دادن همه 11 نتیجه

لپ تاپ R1502ZA ایسوس VIVOBOOK R565 پردازنده i3 1215U رم 8GB حافظه SSD 256 گرافیک INTEL

 • پردازنده: i3 1215U
 • ظرفیت حافظه رم: 8GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 256 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: INTEL
 • پردازنده گرافیکی: INTEL
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R1502ZA ایسوس VIVOBOOK R565 پردازنده i5 1235 رم 16GB حافظه SSD 512 گرافیک INTEL

 • پردازنده: i5 1235
 • ظرفیت حافظه رم: 16GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: INTEL
 • پردازنده گرافیکی: INTEL
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R1502ZA-BQ613 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازنده i5 1235 رم 8GB حافظه SSD 512 گرافیک INTEL

 • پردازنده: i5 1235
 • ظرفیت حافظه رم: 8GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: INTEL
 • پردازنده گرافیکی: INTEL
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R1502ZA-BQ708 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازنده i7 1255 رم 8GB حافظه SSD 512 گرافیک INTEL

 • پردازنده: i7-1255
 • ظرفیت حافظه رم: 8GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: INTEL
 • پردازنده گرافیکی: INTEL
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R565EP-BQ447 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازن ده i5 1135G7 رم 8GB حافظه SSD512 گرافیک 2G MX330

 • پردازنده: i5-1135G7
 • ظرفیت حافظه رم: 8GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
 • پردازنده گرافیکی: GEFORCE 2G MX330
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R565EP-BQ457 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازن ده i5 1135G7 رم 8GB حافظه SSD512 گرافیک 2G MX330

 • پردازنده: i5-1135G7
 • ظرفیت حافظه رم: 12GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
 • پردازنده گرافیکی: GEFORCE 2G MX330
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R565EP-BQ459 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازن ده i7 1165G7 رم 12GB حافظه SSD512 گرافیک 2G MX330

 • پردازنده: i7 1165G7
 • ظرفیت حافظه رم: 12GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
 • پردازنده گرافیکی: GEFORCE 2G MX330
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R565EP-EJ617 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازنده i5 1135G7 رم 16GB حافظه SSD512 گرافیک 2G MX330

 • پردازنده: i5 1135G7
 • ظرفیت حافظه رم: 16GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
 • پردازنده گرافیکی: GEFORCE 2G MX330
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R565EP-EJ628 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازن ده i7 1165G7 رم 8GB حافظه SSD512 گرافیک 2G MX330

 • پردازنده: i7 1165G7
 • ظرفیت حافظه رم: 8GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
 • پردازنده گرافیکی: GEFORCE 2G MX330
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R565EP-EJ629 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازن ده i7 1165G7 رم 16GB حافظه SSD512 گرافیک 2G MX330

 • پردازنده: i7 1165G7
 • ظرفیت حافظه رم: 16GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SDD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
 • پردازنده گرافیکی: GEFORCE 2G MX330
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ

لپ تاپ R565JP-EJ438 ایسوس VIVOBOOK R565 پردازنده i7 1065G7 رم 16GB حافظه 512 SSD گرافیک 2G MX330

 • پردازنده: i7 1065G7
 • ظرفیت حافظه رم: 16GB
 • ظرفیت حافظه داخلی 512 SSD
 • حافظه پردازنده گرافیکی: 2 گیگابایت
 • پردازنده گرافیکی: GEFORCE 2G MX330
 • اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ